HD Rehab.se HD Rehab.com
Telefon: 08 - 767 04 80
E-post: info@hdrehab.se

HD Balance 16

Artikelnummer: 60250/60350/60450/60550

Allmänt

 

Nästa generation komfortrullstolar!

 

HD Balance är en helt ny svensk komfortrullstol med en genomtänkt design där både brukarnas och vårdarnas behov och krav satts i centrum. Precision och hållbarhet är ledord som HD Balance ärvt av sin föregångare, HD 500. Bara material och komponenter av högsta kvalitet används vid tillverkningen på Lidingö.

HD Balance, HD Rehab

Benstödsvinkel

 

Benstöd med extremt bra vinklingsmöjligheter

 

Benstöden kan vinklas mellan 90º och 108º som standard, utan att länkhjulen behöver bytas ut. Det är också väldigt lätt att ta av eller vinkla bort hela benstödsenheten. Det finns även möjlighet att välja ett fast benstöd som inte är vinkelställbart.

 

Ryggfällning

 

Ryggen kan fällas steglöst från ca 90º - 120º

 

95944 Sitstilt & Ryggvinkling

 

Sitsdjup

 

Sitsdjupet regleras med en spak under sitsens vänstra sida och kan ställas i 7 olika lägen.

 

Sitstilt

Sitstiltens vridpunkt är belägen nära brukarens tyngdpunkt

 

Ger en bättre kontroll av tiltningen eftersom det krävs mindre kraft för att tilta, speciellt värdefullt när det gäller tyngre brukare. Vridpunktens position ger även möjlighet till utökad tiltning i speciella fall.

 

95944 Sitstilt & Ryggvinkling

Armstöd

 

Standard

Art.nr: 62400 par

Art.nr: 62401, vä / Art.nr: 62402, hö

 

Lågt

Art.nr: 62400-5 par

Art.nr: 62405, vä / Art.nr: 62406, hö

 

Polstring, sidostöd för lågt armstöd

(gäller armstöd köpta innan 141010)
Mer info klicka här


Art.nr: 69687, vä / Art.nr: 69686, hö

 

95823 Bruks-/ monteringsanvisning

95936 Infoblad

Armstöd Bred

Bred

art.nr. 63401 Bred vä

art.nr. 63402 Bred hö

 

Bred & Lågt

art.nr. 63405 Bred & Lågt vä

art.nr. 63406 Bred & lågt hö

 

95823 Bruks-/ monteringsanvisning

95936 Infoblad

Armstödslåsning

 

art.nr. 62459, Par

 

95812 Monteringsanvisning

Armstödssarg

 

Art.nr: 62471, Sarg armstöd vä

Art.nr: 62472, Sarg armstöd hö

 

art.nr, 63471 Sarg armstöd Bred vä

art.nr. 63472 Sarg armstöd Bred hö

 

95825 Bruks- och monteringsanvisning

Axelstöd

 

art.nr. 69201-3 Axelstöd Swing kpl med fäste
                      vä, Svart

art.nr. 69202-3 Axelstöd Swing kpl med fäste
                      hö, Svart

 

art.nr. 69221-3 Axelstöd Swing vä, Svart

art.nr. 69222-3 Axelstöd Swing hö, Svart

art.nr. 69210-1 Axelstödsfäste vä

art.nr. 69210-2 Axelstödsfäste hö

art.nr. 69219-1 Ramfäste kpl

 

95840 Monteringsanvisning

95954 Infoblad

Bendelare

Bendelare finns i tre utföranden, liten bendelare, stor och framflyttad. För att använda bendelare på HD Balance behövs bendelarfäste som endast monteras i sitsplattan under sitsdynan. Bendelarna går att justera i höjd och djup och går att använda till alla HD´s rullstolar.


69605-2  Bendelare liten utan fäste

69606-2  Bendelare stor utan fäste

69615-2  Bendelare framflyttad liten utan fäste

69616-2  Bendelare framflyttad stor utan fäste


69601-2  Bendelare liten med fäste

69602-2  Bendelare stor med fäste

69611-2  Bendelare framflyttad liten med fäste

69612-2  Bendelare framflyttad stor med fäste

 

95809  Monteringsanvisning

95948  Infoblad

Benstöd fast vinkel

 

Standardlängd


Vinkel 90°, art.nr: 63758-1 vä & 63758-2 hö

Vinkel 105°, art.nr: 62759-1 vä & 62759-2 hö

 

Kort


Vinkel 90°, art.nr: 63758-5 vä & 63758-6 hö

Vinkel 105°, art.nr: 63759-5 vä & 63759-6 hö

 

Långt


Vinkel 90° art.nr: 63758-3 vä & 63758-4 hö

Vinkel 105º artnr: 63759-3 vä & 63759-4 hö

 

95933 Infoblad

Benstöd vinkelställbart

 

Standardlängd


Art.nr: 62725, vä / Art.nr: 62720, hö

 

Kort


Art.nr: 62721, vä / Art.nr: 62722, hö

 

Långt


Art.nr: 62723, vä / Art.nr: 62724, hö

 

95933 Infoblad

Benstöd, Amputationsbenstöd

 

Vinkelställbart kpl med vadstöd


sb38, art.nr: 62771, vä / art.nr: 62772, hö

sb42, art.nr: 63771, vä / art.nr: 63772, hö

sb46, art.nr: 64771, vä / art.nr: 64772, hö

sb50, art.nr: 65771, hö / art.nr: 65772, hö

 

95815 Monteringsanvisning

95933 Infoblad benstöd

Bord

 

Trä (Ek)

art.nr. 69525, sb38

art.nr. 69535, sb42

art.nr. 69545, sb46

art.nr. 69555, sb50

 

Trä (Ek) med polstring

art.nr. 69526, sb38

art.nr. 69536, sb42

art.nr. 69546, sb46

art.nr. 69556, sb50

 

PC (rökfärgat)

art.nr. 69521, sb38

art.nr. 69531, sb42

art.nr. 69541, sb46

art.nr. 69551, sb50

 

PC (rökfärgat) med polstring

art.nr. 69522, sb38

art.nr. 69532, sb42

art.nr. 69542, sb46

art.nr. 69552, sb50

 

95801  Monteringsanvisning

95930  Infoblad

95740  Reservdelslista

Bord, Muggbord

 

Art.nr: 69581-5, vänster kpl med fäste

Art.nr: 69582-5, höger kpl med fäste

 

Art.nr: 69581, vänster utan fäste

Art.nr: 69582, höger utan fäste

 

Art.nr. 69585-1 Fäste muggbord vänster

Art.nr. 69585-2 Fäste muggbord höger

 

95802 Monteringsanvisning

95930 Infoblad

Bord, Stödbord

 

Art.nr: 69592, sb38-42

Art.nr: 69594, sb46-50

 

Nytt utförande Stödbord mod. 2019

Klicka här för mer information

 

95801 Monteringsanvisning

95930 Infoblad

Bordsfäste

Bordsfäste till HD Balance

 

Art nr: 69515-1, Bordsfäste utan låsning

Art nr; 69515-5, Bordsfäste med låsning

 

95801  Monteringsanvisning

95930  Infoblad

Brukarkort

 

Art.nr: 87241, Brukarkort


Art.nr: 82299, Korthållare

Bröstsele, fäste

 

Art.nr: 69720-5, Fäste bröstsele sats 2 st kpl
                        inkl. bandfäste / För flexirygg

 

Art.nr: 69730-5, Fäste bröstsele sats 2 st kpl
                        inkl. bandfäste / För planrygg

 

95819 Monteringsanvisning för flexirygg

95834 Monteringsanvisning för planrygg

95949 Infoblad

Bälte, fäste

 

Art.nr. 69710 Fäste för bälten till HD Balance 16"

 

95805  Monteringsanvisning

95949  Infoblad

Bälten

 

Art.nr. 13541 2-punktsbälte till HD Balance 16"

Art.nr. 13542 4-punktsbälte till HD Balance 16"

 

95949  Infoblad

95890  Bruksanvisning

Bålstöd Mini

 

Bålstöd Mini Ställbart

art.nr. 69332-3, Svart Trevira

 

Bålstöd Mini SWING ställbart

art.nr. 69323-1 Svart Trevira vänster

art.nr. 69323-2 Svart Trevira höger

 

95931 Infoblad

Bålstöd Swing

 

Standard smal position

art.nr. 69305-1 vä, grå

art.nr. 69306-1 hö, grå

 

Standard bred position

art.nr. 69307-1 vä, grå

art.nr. 69308-1 hö, grå

 

Ställbart kort smal position

art.nr. 69315-1, vä, grå

art.nr. 69316-1, hö, grå

 

Ställbart kort bred position

art.nr. 69317-1, vä, grå

art.nr. 69318-1, hö, grå

 

Ställbart långt smal position

art.nr. 69325-1, vä, grå

art.nr. 69326-1, hö. grå

 

Ställbart långt bred position

art.nr. 69327-1, vä, grå

art.nr. 69328-1, hö, grå

 

(-2 = Dartex & -3 = Svart Trevira)

 

95810 Monteringsanvisning

95931 Infoblad

95952 Info Klädslar

Bålstöd std litet, bred pos.

 

Art.nr: 69302-1, Grå

Art.nr: 69302-3, Svart

Art.nr: 69302-2, Dartex

 

95931 Infoblad

95952 Info Klädslar

Bålstöd std litet, smal pos.

 


Art.nr: 69301-1, Grå Trevira

Art.nr: 69301-3, Svart Trevira

Art.nr: 69301-2, Dartex

 

95931 Infoblad

95952 Info Klädslar

Bålstöd vinkelställbart

 

Vinkelställbart kort


Art.nr: 69311-1, Grå Trevira

Art.nr: 69311-3, Svart Trevira

Art.nr: 69311-2, Dartex

 

Vinkelställbart långt


Art.nr: 69312-1, Grå Trevira

Art.nr: 69312-3, Svart Trevira

Art.nr: 69312-2, Dartex

 

95931 Infoblad

95952 Info Klädslar

Bålstödsfäste

 

Bålstödsfästet sätts fast på flexiramen


Art: 69351-1, 1st

 

Art.nr: 69353-1, Adapter bålstöd sats kpl.
          Används vid smalare ryggsystem -4 cm

 

95808  Monteringsanvisning

95931  Infoblad

95836  Monteringsanvisning
           Adapter bålstödsfäste (smalare ryggsystem)

Distans Sidostöd

 

art.nr. 62458-1 Distans Sidostöd, par

                      (1cm per sida)

 

95842 Monteringsanvisning

Droppställning HD

 

Droppställning

 

art.nr. 69760 Droppställning HD


art.nr. 69760-1 Droppställning HD kpl med fäste vä

art.nr. 69760-2 Droppställning HD kpl med fäste hö

 

Art.nr: 69750-1, Fäste droppställning vä

Art.nr: 69750-2, Fäste droppställning hö

 

95821  Bruks./monteringsanvisning fäste

95956  Infoblad

Däckbroms

 

Art.nr: 67130-1 Däckbroms 16" utförande

 

95947 Infoblad Bromsar, specialvarianter

Elställdon

Art.nr: 69801, Elektrisk tilt och ryggvinkling
(inkl. handkontroll & Laddare)

Art.nr: 69802, Elektrisk tilt
(inkl. handkontroll & Laddare)

 

Art.nr: 69837, Handkontroll

Art.nr: 69840, Laddare

95835 Bruksanvisning

95951 Infoblad

Flexirygg

 

Standard


Art.nr: 62250, sb38

Art.nr: 63250, sb42

Art.nr: 64250, sb46

Art.nr: 65250, sb50

 

Förhöjd +10cm


Art.nr: 62255, sb38

Art.nr: 63255, sb42

Art.nr: 64255, sb46

Art.nr: 65255, sb50

 

Art.nr: 62238-1 Ryggöra bred sats kpl
          (+4 bredare rygg)

Art.nr: 62235-1 Adaptersats smal ryggmontering
          (-4 smalare rygg)

 

95941 Infoblad

95945 Info. Utökad/minskad ryggbredd

95833 Mont. Bredare alt. smalare ryggsystem

Fotlåda

 

Art.nr: 62982, sb38 Kort, justeras för benstöd

Art.nr: 63982, sb42 Kort, justeras för benstöd

Art.nr: 64982, sb46 Kort, justeras för benstöd

Art.nr: 65982, sb50 Kort, justeras för benstöd


Art.nr: 62981, sb38, justeras för benstöd

Art.nr: 63981, sb42, justeras för benstöd

Art.nr: 64981, sb46, justeras för benstöd

Art.nr: 65981, sb50, justeras för benstöd

 

95814 Monteringsanvisning

95935 Infoblad

Fotplattspolstring delat

Fotplattspolstringen är framtagen för att göra det mjukt och bekvämt för brukarens fötter.

Polstringen går upp lite på yttersidorna vilket ger ett litet extra skydd.


Art.nr: 62991-1, sb38-42 sats 2st

Art.nr: 64991-1, sb46-50 sats 2st

 

95818   Monteringsanvisning

95935   Infoblad

Fotplattspolstring helt

 

Art.nr: 62993-1, sb38

Art.nr: 63993-1, sb42

Art.nr: 64993-1, sb46

Art.nr: 65993-1, sb50

 

95828 Monteringsanvisning

95935 Infoblad

Fotstöd

 

Standardlängd


sb38, art.nr: 62909, vä / art.nr: 62908, hö

sb42, art.nr: 63909, vä / art.nr: 63908, hö

sb46, art.nr: 64909, vä / art.nr: 64908, hö

sb50, art.nr: 65909, vä / art.nr: 65908, hö

 

Kort

Används med benstödsöverdel kort.


sb38, art.nr: 62903, vä / art.nr: 62904, hö

sb42, art.nr: 63903, vä / art.nr: 63904, hö

sb46, art.nr: 64903, vä / art.nr: 64904, hö

sb50, art.nr; 65903, vä / art.nr: 65904, hö

 

95935 Infoblad

Fotstöd Helt

 

Art.nr: 62953, sb38 Kort, justeras för benstöd

Art.nr: 63953, sb42 Kort, justeras för benstöd

Art.nr: 64953, sb46 Kort, justeras för benstöd

Art.nr: 65953, sb50 Kort, justeras för benstöd

 


Art.nr: 62951, sb38, justeras för benstöd

Art.nr: 63951, sb42, justeras för benstöd

Art.nr: 64951, sb46, justeras för benstöd

Art.nr: 65951, sb50, justeras för benstöd

 

95935 Infoblad

Fotstödssida

 

art.nr. 65986  Fotstödssida kpl med klammer hö


art.nr. 65987 Fotstödssida kpl med klammer vä

 

95838 Monteringsanvisning

Gasfjäder

 

Art.nr: 67701, Gasfjäder standard

Art.nr: 67702, Gasfjäder fjädrande

Art.nr: 67705, Gasfjäder förlängd

 

95161 Monteringsanvisning

Hemiplegiarmstöd

 

Hög modell


Art.nr: 63491, vänster

Art.nr: 63492, höger

 

Låg modell


Art.nr: 63493, vänster

Art.nr: 63494, höger

 

95807 Monteringsanvisning

95936 Infoblad

Hjul, Drivhjul 16"

 

Art.nr: 67551-1, Drivhjul 16" Pur


Art.nr: 67552-1, Drivhjul 16" Flexel


Art.nr: 67553-1, Drivhjul 16" Luftpumpade

 

95938  Infoblad

Hjul, Länkhjul

 

Utan Gaffel

Art.nr: 67331, Hjul 175x43 mm

Art.nr: 67336, Hjul 175x28 mm

Art.nr: 67337, Hjul 200x28 mm

Art.nr: 67338, Hjul Flexel 200x50 mm

Art.nr: 67334, Hjul 125x27 mm

 

Inkl. Gaffel

Art.nr: 67310, Länkhjul 175x43 mm

Art.nr: 67316, Länkhjul 175x28 mm

Art.nr: 67317, Länkhjul 200x28 mm

Art.nr: 67314, Länkhjul Flexel 200x50 mm

Art.nr: 67318, Länkhjul 125x27 mm Förl. gaffel

Art.nr: 67315, Länkhjul 125x27 mm

 

95938  Infoblad

95829  Mont. Kort länkhjulstapp

Huvudstöd Basic

 

Art.nr: 69108-1, Grå Trevira

Art.nr: 69108-3, Svart Trevira

Art.nr: 69108-2, Dartex

 

Extra överdrag till huvudstöd Basic


Art.nr: 49922, Grå Trevira klädsel

Art.nr: 49952, Svart Trevira klädsel

Art.nr: 49924, Dartex klädsel

 

95932 Infoblad

95952 Info Klädslar

Huvudstöd Side

 

Sidoställbart 


Art.nr: 69101-1, Grå Trevira

Art.nr: 69101-3, Svart Trevira

Art.nr: 69101-2, Dartex

 

Extra överdrag till huvudstöd Side


Art.nr: 49921, Grå Trevira klädsel

Art.nr: 49951, Svart Trevira klädsel

Art.nr: 49923, Dartex klädsel

 

95932 Infoblad

95952 Info Klädslar

Huvudstöd Side +

 

Med fästen för sidostöd


Art.nr: 69104-1, Grå Trevira

Art.nr: 69104-3, Svart Trevira

Art.nr: 69104-2, Dartex

 

Extra överdrag till huvudstöd Side


Art.nr: 49921, Grå Trevira klädsel

Art.nr: 49951, Svart Trevira klädsel

Art.nr: 49923, Dartex klädsel

 

95932 Infoblad

95952 Info Klädslar

Hälband

 

Art.nr: 62995-1, kpl par

 

95817 Monteringsanvisning

95935 Infoblad

Kilstöd

Armstöd med Kil Smal kpl

art.nr. 62413-5, par

art.nr. 62413, vänster

art.nr. 62414, höger

 

Sidostöd Kil Smal

art.nr. 63451-1, vänster

art.nr. 63452-1, höger

 

Armstöd med Kil Bred kpl

art.nr. 62411-5, par

art.nr. 62411, vänster

art.nr. 62412, höger

 

Sidostöd Kil Bred

art.nr. 63441-1, vänster

art.nr. 63442-1, höger

 

95820 Monteringsanvisning

95936 Infoblad

Knäled - frikopplingsbar

 

Art.nr: 62733-5, vänster

 

 

95824 Bruks- / monteringsanvisning

95933 Infoblad benstöd

Körbyglar

 

Standard


Art.nr: 62341-1, sb38

Art.nr: 63341-1, sb42

Art.nr: 64341-1, sb46

Art.nr: 65341-1, sb50

 

Förlängd +8cm

 

Art.nr: 62342-1, sb38

Art.nr: 63342-1, sb42

Art.nr: 64342-1, sb46

Art.nr: 65342-1, sb50

 

Förhöjd bockad


Art.nr: 62343-1, sb38

Art.nr: 63343-1, sb42

Art.nr: 64343-1, sb46

Art.nr: 65343-1, sb50

 

95939 Infoblad

95182 Monteringsanvisning

Körhandtag, separata

 

Art.nr: 10295, 1 par

 

95939 Infoblad

95827 Monteringsanvisning

Nackstöd Side +

 

Med fästen för sidostöd

 

Art.nr: 69114-1, Grå

Art.nr: 69114-3, Svart

Art.nr: 69114-2, Dartex

 

95932 Infoblad

95952 Info Klädslar

Nackstöd, Side

 

Sidoställbart


Art.nr: 69111-1, Grå Trevira

Art.nr: 69111-3, Svart Trevira

Art.nr: 69111-2, Dartex

 

Extra överdrag till nackstöd Side


Art.nr: 49926, Grå Trevira klädsel

Art.nr: 49953, Svart Trevira klädsel

Art.nr: 49927, Dartex klädsel

 

95932 Infoblad

Planrygg

 

Standard


Art.nr: 62260, sb38

Art.nr: 63260, sb42

Art.nr: 64260, sb46

Art.nr: 65260, sb50

 

Förhöjd +10cm


Art.nr: 62265, sb38

Art.nr: 63265, sb42

Art.nr: 64265, sb46

Art.nr: 65265, sb50

 

Art.nr: 62238-1 Ryggöra bred sats kpl
          (+4 bredare rygg)

Art.nr: 62235-1 Adaptersats smal ryggmontering
          (-4 smalare rygg)

 

95941 Infoblad

Profilstopp

 

Art.nr: 12799, Profilstopp 1st


Art:nr: 12799-1, Profilstopp  förp 10st

 

95950 Infoblad

Ryggdistans

 

Ryggdistans 30mm sats

 

Art.nr: 69791-5, 4st kpl med skruv

 

95831  Monteringsanvisning

Ryggdyna Plan

 

Grå Trevira

sb38, art.nr: 68255 / Förl.+10 art.nr: 68257

sb42, art.nr: 68355 / Förl.+10 art.nr: 68357

sb46, art.nr: 68455 / Förl.+10 art.nr: 68457

sb50, art.nr: 68555 / Förl.+10 art.nr: 68557

 

Svart Trevira

sb38, art.nr: 68275 / Förl.+10 art.nr: 68277

sb42, art.nr: 68375 / Förl.+10 art.nr: 68377

sb46, art.nr: 68475 / Förl.+10 art.nr: 68477

sb50, art.nr: 68575 / Förl.+10 art.nr: 68577

 

Dartex

sb38, art.nr: 68256 / Förl.+10 art.nr: 68258

sb42, art.nr: 68356 / Förl.+10 art.nr: 68358

sb46, art.nr: 68456 / Förl.+10 art.nr: 68458

sb50, art.nr: 68556 / Förl.+10 art.nr: 68558

 

95952 Info Klädslar

95941 Infoblad

Ryggdyna Plan *NYHET!*

 

Grå Trevira

sb38, art.nr: 68285 / Förl.+10 art.nr: 68287

sb42, art.nr: 68385 / Förl.+10 art.nr: 68387

sb46, art.nr: 68485 / Förl.+10 art.nr: 68487

sb50, art.nr: 68585 / Förl.+10 art.nr: 68587

 

Svart Trevira

sb38, art.nr: 68295 / Förl.+10 art.nr: 68297

sb42, art.nr: 68395 / Förl.+10 art.nr: 68397

sb46, art.nr: 68495 / Förl.+10 art.nr: 68497

sb50, art.nr: 68595 / Förl.+10 art.nr: 68597

 

Dartex

sb38, art.nr: 68286 / Förl.+10 art.nr: 68288

sb42, art.nr: 68386 / Förl.+10 art.nr: 68388

sb46, art.nr: 68486 / Förl.+10 art.nr: 68488

sb50, art.nr: 68586 / Förl.+10 art.nr: 68588

 

95952 Info Klädslar

95941 Infoblad

Ryggdyna Std

 

Grå Trevira

sb38, art.nr: 68251 / Förl.+10 art.nr: 68253

sb42, art.nr: 68351 / Förl.+10 art.nr: 68353

sb46, art.nr: 68451 / Förl.+10 art.nr: 68453

sb50, art.nr: 68551 / Förl.+10 art.nr: 68553

 

Svart Trevira

sb38, art.nr: 68271 / Förl.+10 art.nr: 68273

sb42, art.nr: 68371 / Förl.+10 art.nr: 68373

sb46, art.nr: 68471 / Förl.+10 art.nr: 68473

sb50, art.nr: 68571 / Förl.+10 art.nr: 68573

 

Dartex

sb38, art.nr: 68252 / Förl.+10 art.nr: 68254

sb42, art.nr: 68352 / Förl.+10 art.nr: 68354

sb46, art.nr: 68452 / Förl.+10 art.nr: 68454

sb50, art.nr: 68552 / Förl.+10 art.nr: 68554

 

95952 Info Klädslar

95941 Infoblad

Ryggdyna Std *NYHET!*

Grå Trevira

sb38, art.nr: 68281 / Förl.+10 art.nr: 68283

sb42, art.nr: 68381 / Förl.+10 art.nr: 68383

sb46, art.nr: 68481 / Förl.+10 art.nr: 68483

sb50, art.nr: 68581 / Förl.+10 art.nr: 68583

 

Svart Trevira

sb38, art.nr: 68291 / Förl.+10 art.nr: 68293

sb42, art.nr: 68391 / Förl.+10 art.nr: 68393

sb46, art.nr: 68491 / Förl.+10 art.nr: 68493

sb50, art.nr: 68591 / Förl.+10 art.nr: 68593

 

Dartex

sb38, art.nr: 68282 / Förl.+10 art.nr: 68284

sb42, art.nr: 68382 / Förl.+10 art.nr: 68384

sb46, art.nr: 68482 / Förl.+10 art.nr: 68484

sb50, art.nr: 68582 / Förl.+10 art.nr: 68584

 

95952 Info Klädslar

95941 Infoblad Ryggsystem

Sidostöd med Stolpe

 

art.nr. 62451-1 Sidostöd med Stolpe vänster

art.nr. 62451-2 Sidostöd med Stolpe höger


art.nr. 62453-1 Stolpe kpl med kåpa

Sidostöd till huvudstöd, Fix

 

Fast vinkel

Art.nr: 69181-1, Grå Trevira

Art.nr: 69181-3, Svart Trevira

Art.nr: 69181-2, Dartex

 

Extra överdrag till sidostöd


Art.nr: 49931, Grå Trevira klädsel

Art.nr: 49941, Svart Trevira klädsel

Art.nr: 49932, Dartex klädsel 

 

95932  Infoblad

95952  Info Klädslar

Sidostöd till huvudstöd, Vario

 

Ställbar vinkel

Art.nr: 69182-1, Grå Trevira

Art.nr: 69182-3, Svart Trevira

Art.nr: 69182-2, Dartex

 

Extra överdrag till sidostöd


Art.nr: 49931, Grå Trevira klädsel

Art.nr: 49941, Svart Trevira klädsel

Art.nr: 49932, Dartex klädsel

 

95932 Infoblad

95952 Info Klädslar

Sidostöd till nackstöd, Vario

 

Ställbar vinkel


Art.nr: 69191-1, Grå Trevira

Art.nr: 69191-3, Svart Trevira

Art.nr: 69191-2, Dartex

 

Extra överdrag till sidostöd


Art.nr: 49931, Grå Trevira klädsel

Art.nr: 49941, Svart Trevira klädsel

Art.nr: 49932, Dartex klädsel

 

95932  Infoblad

95952  Info Klädslar

Sittbricka

 

Standard

Kpl med spärrskena


Art.nr: 68120, sb38

Art.nr: 68130, sb42

Art.nr: 68140, sb46

Art.nr: 68150, sb50

 

Förlängd +5 cm

Kpl med spärrskena


Art.nr: 68122, sb38 förl.

Art.nr: 68132, sb42 förl.

Art.nr: 68142, sb46 förl.

Art.nr: 68152, sb50 förl.

Sittdyna

 

Grå Trevira

sb38, art.nr: 68201 / Förl.+5 art.nr: 68205

sb42, art.nr: 68301 / Förl.+5 art.nr: 68305

sb46, art.nr: 68401 / Förl.+5 art.nr: 68405

sb50, art.nr: 68501 / Förl.+5 art.nr: 68505

 

Svart Trevira

sb38, art.nr: 68203 / Förl.+5 art.nr: 68207

sb42, art.nr: 68303 / Förl.+5 art.nr: 68307

sb46, art.nr: 68403 / Förl.+5 art.nr: 68407

sb50, art.nr: 68503 / Förl.+5 art.nr: 68507

 

Dartex

sb38, art.nr: 68202 / Förl.+5 art.nr: 68206

sb42, art.nr: 68302 / Förl.+5 art.nr: 68306

sb46, art.nr: 68402 / Förl.+5 art.nr: 68406

sb50, art.nr: 68502 / Förl.+5 art.nr: 68506

 

Hygien

sb38, art.nr: 68204 / Förl.+5 art.nr: 68208

sb42, art.nr: 68304 / Förl.+5 art.nr. 68308

sb46, art.nr: 68404 / Förl.+5 art.nr: 68408

sb50, art.nr: 68504 / Förl.+5 art.nr: 68508

 

95940 Infoblad

95952 Info Klädslar

Syrgashållare HD

 

art.nr. 56905 Syrgashållare HD 2 L kpl
                   med klammer

 

art.nr. 56906-1 Hylla kpl Syrgashållare HD 2 L

art.nr. 56908-1 Klammer kpl till syrgashållare

 

95839 Monteringsanvisning

95955 Infoblad

Tipplås/Tippstång

 

Art.nr: 67810, Tipplås kpl med tippstång

Art.nr: 67815, Tipplås kpl med förl. tippstång


Art.nr: 67812-1, Tipplås kpl sats utan tippstång


Art.nr: 67820-1, Tippstång std kpl sats

Art.nr: 67825-1, Tippstång förl. kpl sats 

Tippskydd

 

Art.nr: 62681, tippskydd HD Balance

Utfyllnadskudde

 

Art.nr: 69680, Utfyllnadskudde 1 cm

(Ej anpassad för lågt armstöd)

 

95950 Infoblad

95826 Monteringsanvisning

Vadband & Vadmatta

Vadband

En storlek för alla sitsbredder


Art.nr: 63892, Vadband sb38-50

Art.nr: 63895, Fästen för vadband kpl set 2st

Art.nr: 63892-5, Vadband sb38-50 kpl med
          fästen

 

Vadmatta

 

Art.nr: 63891, Vadmatta ställbar sb42-38

Art.nr: 63891-5, Vaddmatta ställbar med fäste
          sb42-38

Art.nr: 65891, Vadmatta ställbar sb50-46

Art.nr: 65891-5, Vadmatta ställbar med fäste
          sb50-46

 

 

 

95816 Monteringsanvisning

95934 Infoblad

Vadstöd

Vadstöd std

sb38, art.nr: 62801, vä / art.nr: 62802, hö

sb42, art.nr: 63801, vä / art.nr: 63802, hö

sb46, art.nr: 64801, vä / art.nr: 64802, hö

sb50, art.nr: 65801, vä / art.nr: 65802, hö

 

Vadstöd +30mm djup

sb38, art.nr: 62803, vä / art.nr: 62804, hö

sb42, art.nr: 63803, vä / art.nr: 63804, hö

sb46, art.nr: 64803, vä / art.nr: 64804, hö

sb50, art.nr: 65803, vä / art.nr: 65804, hö

 

Vadstöd +50mm djup

sb38, art.nr: 62805, vä / art.nr: 62806, hö

sb42, art.nr: 63805, vä / art.nr: 63806, hö

sb46, art.nr: 64805, vä / art.nr: 64806, hö

sb50, art.nr: 65805, vä / art.nr: 65806, hö

 

Vadstöd Helt

Art.nr: 62811, sb38

Art.nr: 63811, sb42

Art.nr: 64811, sb46

Art.nr: 65811, sb50

 

Vadstöd Helt +30mm

Art.nr. 62812, sb38

Art.nr. 63812, sb42

Art.nr. 64812, sb46

Art.nr. 65812, sb50

 

95934 Infoblad

Vinkelställbara körhandtagssidor

 

Art.nr: 62390-1, Ombyggnadssats

 

95811 Bruks- / Monteringsanvisning

95939 Infoblad

95837 Monteringsanvisning vid byte av Tryckknapp

Väskkrok

 

Art: 13605, 1st

 

95957 Infoblad

Överdragsklädsel Sits

 

Svart Trevira

sb38, art.nr: 49205

sb42, art.nr: 49305

sb46, art.nr: 49405

sb50, art.nr: 49505

 

Inkontinens Svart Trevira

sb38, art.nr: 49206

sb42, art.nr: 49306

sb46, art.nr: 49406

sb50, art.nr: 49506

 

95952 Info Klädslar

95940 Infoblad

Specifikationer

 

 

 

 

95719 Måttabell HD Balance

 

HD Balance 38

Maximal brukarvikt:  135kg

Sitsbredd:  380mm

Totalbredd:  630mm

Totalvikt inkl. orginaldynor:  29,8kg

 

HD Balance 42

Maximal brukarvikt:  135kg

Sitsbredd:  420mm

Totalbredd:  670mm

Totalvikt inkl. orginaldynor:  30,1kg

 

HD Balance 46

Maximal brukarvikt:  135kg

Sitsbredd:  460mm

Totalbredd:  710mm

Totalvikt inkl. orginaldynor:  30,4kg

 

HD Balance 50

Maximal brukarvikt:  135kg

Sitsbredd:  500mm

Totalbredd:  750mm

Totalvikt inkl. orginaldynor:  30,7kg


Dokumentation för HD Balance 16

 

 

Broshyrer

 

Info    HD Balance Broschyr

Info    HD Balance kort information

95719 Måttabell HD Balance

 

Beställningsguide

 

95750 Beställningsguide HD Balance

          (Kräver senaste versionen av Adobe
          Reader för att kunna sparas ifyllnadsbar)

 

Bruksanvisning / Tekniskinformation

 

95701 Bruksanvisning

95710 Bruksanvisning Kortfattad

95715 Förskrivarinformation

95730 Underhållsanvisning HD Balance

95760 Uppackningsinstruktion

95720 Teknisk information

95740 Reservdelslista HD Balance

95762 Bilaga Reservdelslista -
          Ombyggnadssats Tiltplåtar

95758 Referenstabell - balanseringslägen

95759 Referenstabell -
          balanseringskonfigurationer

95756 Bilaga referenstabell -
          Tiltplåtar och tippstänger

95707 Riskinformation om specialutföranden
          och tillbehör

95764 Märkning HD Balance

95726 Checklista Rekonditionering HD Balance

95725 Rekonditioneringsanvisning HD Balance

95735 Skrotningsanvisning

 

CE-dokument / Specialanpassning

 

95232 Förteckning över kombinationsavtal

95724 Tillåtna ändringar inom CE-märkning,
          HD Balance

95431 Information om specialanpassade
          produkter

95720 Teknisk information

95717 Översikt valmöjligheter

95433 Arbetsgång specialanpassningar

 

Infoblad

 

95936 Armstöd

95954 Axelstöd

95942 Balanspunkt

95948 Bendelare

95933 Benstöd

95930 Bord

95947 Bromsar, specialvarianter

95931 Bålstöd

95949 Bälten och fästen

95937 Chassi

95956 Droppställning

95951 Elfunktioner

95935 Fotstöd

95938 Hjul

95932 Huvudstöd och nackstöd

95952 Klädslar

95939 Körbyglar

95871 Länkhjulsmontering

95945 Ryggbredd, Utökad / minskad

95941 Ryggsystem

95944 Sitstilt & Ryggvinkling

95940 Sittdyna

95943 Sitthöjd

95955 Syrgashållare

95946 Utförande för hårt belastande brukare

95934 Vadstöd, vadmatta & vadband

95957 Väskkrok

 

 

Monteringsanvisningar

 

95830 Adapter framflyttad sits

95812 Armstödslåsning

95825 Armstödssarg

95840 Axelstöd

95809 Bendelare, HD Balance

95815 Benstöd, Amputationsbenstöd

95801 Bord & Stödbord, HD Balance

95802 Bord, Muggbord

95819 Bröstsele, fäste för flexirygg

95834 Bröstsele, fäste för planrygg

95808 Bålstödsfäste, HD Balance

95836 Bålstödsfäste Adapter (smalt ryggsystem)

95810 Bålstöd Swing

95890 Bälten

95805 Bältesfäste, HD Balance

95842 Distans till Sidostöd

95821 Droppställningsfäste "Rini"

95835 Elställdon

95814 Fotlåda

95818 Fotplattspolstring delat

95828 Fotplattspolstring helt

95838 Fotstödssida

95161 Gasfjäder

95807 Hemiplegiarmstöd

95829 Hjul, kort länkhjulstapp

95817 Hälband

95820 Kilstöd

95824 Knäled - frikopplingsbar

95832 Knäled, Ombyggnadssats innerkudde

95841 Körbygelskydd

95182 Körbyglar

95827 Körhandtag separata

95831 Ryggdistanser

95833 Ryggsystem, bredare alt. smalare

95823 Sidostödspolstring till lågt armstöd

95839 Syrgashållare HD

95837 Tryckknapp till vinkelställbara körhandtag

95826 Utfyllnadskudde

95816 Vadband & Vadmatta

95811 Vinkelställbara körhandtagssidor

 

Övriga dokument

 

HD-03-04-03 Kundinstruktion vid reklamationer

HD-03-04-05 Kundreklamation ifyllningsblankett