HD Rehab.se HD Rehab.com

SEMESTERTIDER Mer info

v.29 & 30 (15 - 26 Juli)

Telefon: 08 - 767 04 80
E-post: info@hdrehab.se

Elektriska ställdon till HD Utgått

 

Samtliga elektriska ställdon till HD500/600/650 utgår ur HD Rehabs sortiment och ersätts ej av någon nyare version.

 

Gäller endast ställdon till HD500/600/650

 

Klicka här för mer informartion